Tolfte bästa skolkommun i Sverige

Tolfte plats i Sverige och tredje plats Västra Götaland.
Karlsborg klättrar rejält i rankingen Bästa skolkommun.

I topp då det gäller resurser
och andelen godkända elever i årskurs nio.
Fast nästan sämst när det gäller lärarlöner.

Flera av de 13 kriterier som Lärarförbundets ranking
bygger på har förbättrats betydligt sedan förra året.
Kommunen har klättrat från plats 84 till plats 12 i år.

Det enda som sänker rankingen är de låga lärarlönerna.
De hamnar på plats 287 av 290 I Sverige.

Många elever i Karlsborg är i behov av stöd.
Ändå lyckats Karlsborg med
en hög andel godkända i årskurs nio.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 6 oktober, 2016