Tibro kommun vill förbättra utemiljön

Tibro kommun har ansökt om pengar
för att förbättra utemiljön i Brittgården.
Detta för att kunna aktivera och integrera unga.

Kommuner kan få stöd till utemiljöer
som finns i utsatta områden.
Det är Boverket som har hand om sådana ansökningar.

Tibro kommun vill skapa en idrottsplats
i området Brittgården.

Den senaste tiden har det varit en del bränder i området.
Ammy Enedahl som bor i Brittgården känner sig otryggare
än vad hon gjorde när hon flyttade hit för några år sedan.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 7 november, 2016