Stopp för cementas markförberedelser

Cementa får inte göra några förberedelser
i naturen för kalkbrytning.

Domstolen har beslutat att
Cementa inte får bryta i området.
Det finns risk för skador för miljön .

Cementa har börjat ta ner träd för att förberedda
en arbetsväg och den nya bäckfåran.
Det arbetet har nu stoppats.

Avgörandet blir om Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt kommer bevilja prövningstillstånd.
Domstolen väntas fatta beslut under maj månad.

Text: Catarina
Källa: SLA, 27 april, 2016