Politiker känner inte till specialförbandets operationer

Sveriges ledande försvarspolitiker vet inte vad den svenska
hemliga specialförbandet gör på sina uppdrag i världen.

Hur många som exempelvis dödats av
förbandet vet inte försvarspolitikerna.

Uppgiften om några dussin afghaner som dödades
av förbandet kommer från specialförbandens chef.

Men den sortens kunskap om
förbandet finns inte i försvarsutskottet.
Varken när det gäller Afghanistan
eller andra senare insatser.

– Jag har inte känt att jag har ett behov
av detaljer kring ett enskilt förband.

Det säger Allan Widman som är
ordförande i försvarsutskottet.

Förbandet kallas för den Särskilda Operationsgruppen
och är placerad i Karlsborg.

Text: Martinsson
Källa: P4 Skaraborg, 18 april, 2016