Plussiffror för Töreboda kommun

Hårt arbete och extra statsbidrag för
flyktingmottagandet gav plussiffror.


Det förklarar kommunalråd Bengt Sjöberg
vara orsaken till kommunens positiva delårsrapport.

Utfallet i delårsbokslutet visar
ett resultat på 17, 6 miljoner kronor.

Det kan jämföras med 2015 då resultatet
vid samma tidpunkt var minus 0,9 miljoner.

Sammanlagt visar verksamheterna
ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor.

Vuxenutbildningen hade ett minusresultat.
Det vägs upp av plusresultat
inom barnomsorg och förskola.

 

 

Text: Urban
Källa: MT, 7 oktober, 2016