Plus i ekonomin för Gullspång 2015

Gullspångs kommun visar för sjunde året i rad
plusresultat i den kommunala budgeten.

Bakom siffrorna döljer sig ändå
ett minus för verksamhetsdriften.
Främst berodde det på att individ- och familjeomsorg
hade ett minus på 5,5 miljoner kronor.

Resultatet för kommunen är plus sju miljoner kronor.
Det beror bland annat på återbetalade försäkringspengar.
Dessutom fick Gullspångs kommun extra statligt stöd
för flyktingmottagandet under 2015.

Text: Urban
Källa: Skb, 27 april, 2016