Pengar till Sjöräddningssällskapet i Karlsborg

Försvarets motorklubb i Skövde höll sitt sista möte
innan föreningen upphörde.

Pengar som fanns kvar gick till Soldathemmet
i Skövde och Sjöräddningssällskapet i Karlsborg.
De fick 8 400 kronor var.

Gåvan till Sjöräddningssällskapet
togs emot av ordförande Stig Grahn.
Han tackade för gåvan då verksamheten
enbart bygger på frivilliga bidrag och medlemsavgifter.

I Karlsborg bedrivs sjöräddning året runt
av 28 aktiva sjöräddare med sjöräddningsbåt.
Sjöräddningen har också en svävare
som framförallt används vid isläggning.

Text: Urban
Källa: SLA, 21 december, 2016