Pengar till äldreomsorgen

Karlsborgs kommun får 2 miljoner kronor
för att höja kvalitén inom äldreomsorgen.

Pengarna ska användas till personal som jobbar med de
äldre men även till arbetsledare på verksamhetsnivå.

På särskilt boende har det skett en
omfördelning av sjuksköterskor.
Med hjälp av pengarna kan bemanningen
behållas på särskilt boende.

Rehabavdelningen ska utökas för att kunna göra bättre
bedömningar och för effektivare rehabilitering i hemmet.

Pengarna ska användas till utvecklande
insatser och för oförutsedda händelser.
Det kan handla tillfälligt behov av
extra personal eller extra kostnader.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: SLA, 22 februari, 2016