Sara Salegård och Johan Fransson i det nya IT-galleriet.

Nytt IT-galleri öppnat i stadsbiblioteket

Under den kommande veckan är det Get online week.
Då öppnar stadsbiblioteket i Skövde sitt nya IT-galleri.

Det är SKL samt nätverket Digidel som står bakom
Sveriges deltagande i Get online week.

Veckan syftar till att ge en ökad delaktighet.
I år är målet att ge en
ökad tilltro till digitala tjänster.

Redan idag erbjuder Skövde kommun cirka 50 e-tjänster.
Sara Salegård arbetar som e-strateg på Skövde kommun.
Hon menar att om fler börjar använda kommunens
digitala tjänster så kan man hjälpa fler istället.

I bibliotekets nya IT-galleri kommer man kunna låna
en dator för att till exempel skriva ut tågbiljetter.
Nytt är att man kan boka en dator varsomhelst
genom bibliotekets hemsida med hjälp av sitt lånekort.

Johan Fransson arbetar som IT-bibliotekarie.
Han säger att biblioteket känns som en bra
plats för att kunna erbjuda den möjligheten.

Text: Rickard W
Bild: Rickard W