• Gruppbostaden Sverkilsvägen

  • Gemensam samlingplats

  • Gemensamt kök

  • En del av personalgruppen med verksamhetschef Herman Johansson i röd tröja.

Gruppbostaden Sverkilsvägen.

Nytt gruppboende i Skultorp

I december kommer den första personen
flytta in på gruppboendet Sverkilsvägen i Skultorp.

Gruppboendet drivs av företaget Nytida.
Herman Johansson är verksamhetschef
och Andreas Linden är gruppchef.

Sverkilsvägen kommer att ha plats för
fem personer med förvärvad hjärnskada.
I personalgruppen ingår sex personer
men det kan bli upp till 12 anställda tror Herman.

Personalgruppen startade 20 oktober
och håller nu på att få färdigt lokalen.

Personerna som ska flytta in är över 18 år
och kommer från hela Sverige.

Gruppbostaden är ljus och har stora ytor.
När verksamheten startar kommer de
ha både enskilda aktiviteter och gruppaktiviteter.

Några exempel på aktiviteter är
promenader och spel samt matlagning.

Gruppbostaden kommer att ha invigning
men datum är ännu inte bestämt.

 

Text: Redaktionen
Bild: Tomi