Namnbyte på ny gata i Källby

Miljö- och bygglovsnämnden i Götene ändrar namnet
på en av de nya gatorna i Källby.

Gatorna det gäller är där Götenehus bygger
nya hus nära småbåtshamnen i Källby.

På ett tidigare möte i år beslutade nämnden att döpa
de två nya gatorna till Solviksvägen och Örensvägen.

Namnet Örensvägen var inte helt lyckat.
Det nya namnet på gatan blir Nävervägen.

Det ligger en vik i närheten som kallas Näverören
så det namnet passar bra.
Det säger miljö- och bygglovsnämndens
ordförande Ulf Svensson.

Text: Urban
Källa: NLT, 18 december, 2016