Indragna busskort till skolbarn

Tolv barn som bor utanför Götene måste gå på en väg
ut
an cykelbana och korsa gamla E20.

Kommunen vill inte ge barnen några busskort.
Kommunen tycker att barnen bor för nära skolan
och inte har trafikfarlig väg dit.

Kommunens gräns för att få busskort är tre kilometer.
Barnen bor 100 meter för nära tycker kommunen.

Man får köra i 70 kilometer i timmen
men många kör fortare än så.
Vägen är smal och saknar mittlinje.

Barnen åker på tillfälliga busskort
som slutar gälla den 15 september.

Text: Urban
Källa: P4 Skaraborg, 8 september, 2016