Hårt trafikerad korsning blir rondell

Nu har bygget med rondellen påbörjats.
Den ska ersätta den överbelastade korsningen.

Husebykorset är det mest trafikerade
vägavsnittet i Skaraborg.

Det kommer även byggas anslutande
gångvägar och cykelvägar.

Inom kort ska busshållplatserna
vid väg 49 flyttas.
Hållplatserna ska placeras
närmare Skövde.

Totalt beräknas rondellen att
kosta cirka 11 miljoner kronor.

Skövde kommun kommer
betala cirka fem miljoner.

Rondellen är beräknad att
stå klar i september 2016.

Text: Martinsson
Källa: SN, 5 april, 2016