Hälften av socialtjänstens personal i Gullspång har slutat

Halva personalstyrkan inom socialtjänsten
i Gullspångs kommun har slutat senaste året.
I sommar har ytterligare två socialarbetare slutat. 

I november förra året sa fyra socialsekreterare
upp sig på en och samma vecka.

Det här var efter en långvarig konflikt
mellan politiker och tjänstemän.
Kommunen anställde då
socionomer från bemanningsföretag.

Nu finns bara fyra socionomer kvar
i Gullspångs socialtjänst.

I maj i år tog kommunen fram en åtgärdsplan.
I höst ska socialtjänsten vara fullt bemannad igen.
Det säger Karin Ahrle som är socialchef.

Text: Urban
Källa: P4 Skaraborg, 12 augusti, 2016