Grästorps nior näst bäst i Sverige

Grästorp har lyckats näst bäst
med sitt kunskapsuppdrag i Sverige.

Undersökningen gjordes av SKL.
Den mäter enbart kunskapsresultaten i årskurs 9.

SKL:s jämförelser mäter elevernas faktiska resultat
och tar hänsyn till elevernas olika villkor.
Högst i landet placerar sig Ockelbo kommun.

Elever med okänd bakgrund som
asylsökande elever ingår inte i resultaten.

Text: Regina J
Källa: Skb, 28 november, 2016