Grästorp protesterar mot statliga Sveaskog

Grästorps kommun protesterar mot Sveaskogs
skötsel av skogarna på Halle- och Hunneberg. 

Kommunalrådet Kent Larson skriver
till det statliga skogsbolaget.
Han skriver också till näringsdepartementet.

Kommun är orolig för utvecklingen av besöksmålet
Ekopark Halle- och Hunneberg.

Ekopark är ett skyddat naturområde
som påminner om ett naturreservat.
Till skillnad från ett naturreservat sköts ekoparken
av ett skogsbolag.

Ekoparkerna är inte lika skyddade
som ett naturreservat.
Skogsbolaget kan fortfarande arbeta med skogsbruk
på delar av marken.

Text: Regina J
Källa: Skb, 11 november, 2016