Arbetet med E20 genom Skaraborg fortsätter

Den ekonomiska delen är klar och arbetet fortsätter
till 2025 då E20 ska vara klar.

Handelskammaren betalade på fredagen
in 15 miljoner kronor till nya E20.

Fyra miljarder kronor extra satsas på E20
för att få vägen utbyggd till fyrfältsväg genom Skaraborg.

Efter statens bidrag på 2,7 miljarder kronor
ger de västsvenska aktörerna med 1,35 miljarder kronor.
Huvuddelen är från Västra Götalandsregionen
och kommunerna.

Text: Regina J
Källa: Skb, 11 december, 2016