Forskare utreder Vätterns vatten

Forskare ska analysera Vätterns vatten
för att se hur säkert det är som dricksvatten.
De ska också ta reda på om fisken är skadlig att äta.

Vattnet analyseras närmare av en grupp
forskare vid Örebro universitet.
De ska försöka ta fram en ny metod
för att mäta ämnen med mycket fluor i.

Omkring 3,4 miljoner svenskar
har dricksvatten med mycket fluor i.
Källan till föroreningarna är ofta släckskum
som använts vid brandövningar.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 22 november, 2016