E20 byggs om förbi Hova

Vid Hovaån inleds ombyggnaden av E20 förbi samhället.

E20 ska byggas om till mötesfri landsväg på en cirka
tio kilometer lång sträcka från Fagerlid till Bahult.

Runt åtta kilometer av sträckan får två filer i varsin riktning
och resterande sträcka en fil i vardera riktningen.
Mitträcke ska åtskilja körfälten på hela sträckan.

Under hösten inleds bygget av vägar och broar.
Vid Hova samhälle byggs en trafikplats.
Väg 200 med cykelväg kommer att gå över en bro över E20.

Text: Mikael E
Källa: NLT, 20 september, 2016