Dyr tomt för Grästorps kommun

Grästorp kommun säljer industrimark till
Grästorps Industrifastigheter AB.

På tomten skulle bolaget bygga ett industrihotell.
Men marken var inte byggbar.
Det visade sig att det tidigare varit en soptipp för
gammalt byggmaterial från 1960-talet.

2,4 miljoner kronor får kommunen betala för att
återställa marken så att den blir byggbar för företaget.

Text: Regina J
Källa: Skb, 24 oktober, 2016