Cementa får tillstånd att bryta kalksten ur Billingen

Cementa får rätt i Mark-och miljööverdomstolen.

Mark-och miljööverdomstolen ger Cementa tillstånd
att fortsätta med sin verksamhet.

I nuläget bedriver företaget sin verksamhet
i kalkstenstäkten i Våmb som ligger i västra Skövde.

Cementa vill utöka sin verksamhet och söker därför
tillstånd att bryta kalksten ur Billingen.

Anledningen är att Cementas brytningstillstånd upphör
år 2017 och behöver därför ett nytt tillstånd.

Text: Toni Alajärvi
Bild: Mats Öfwerström / Sveriges Radio
Källa: P4 Skaraborg, 17 november, 2016