Bostadsområde försenas i Töreboda

Planerna på att bygga bostäder i kanalparken
vid Göta kanal försenas.

Överklagan på detaljplanen
är anledningen till förseningen.
En privatperson har gjort överklagan
på de åttavåningshus som är planerade.

Kommunalrådet Bengt Sjöberg tror att det kommer
dröja innan de kan starta bygget.
Enligt planerna skulle starten av bygget börjat nu i höst.

60 personer står i bostadskö till bostäderna.
Det ska byggas småhus och flerbostadshus.

Länsstyrelsen har sagt nej till överklagan.
Beslutet går nu vidare till domstolen.

 

Text: Linda
Källa: Skb, 13 oktober, 2016