Bert Karlsson stoppas av SVT

Bert Karlsson stoppas av SVT och får inte
vara med i programmet Min sanning.
Orsaken sägs vara hans roll i flyktingfrågan.

– Vill de inte ha ett intressant namn
får de skylla sig själva säger Bert Karlsson.

I höstas intervjuades Bert i Skara av SVT.
Tanken var att han skulle medverka i programmet.

Men bara två dagar före den
slutliga inspelningen stoppas Bert.
Orsaken var att han fick
en för stor roll i flyktingfrågan.
Bert tror att det bara är en ursäkt.
Han vill nu inte längre vara med i program på SVT.

Text: Urban
Källa: SKLT, 10 januari, 2016