Avtal klart med Skara skolscen

Skara kommun och Västra Götalands-regionen
skriver nytt avtal om bidrag till Skara skolscen.

Avtalet innebär att stiftelsen får ett årligt
verksamhetsbidrag.

Kommunen står för 30 procent
och regionen står för 70 procent.

Det nya avtalet har tillkommit eftersom skolan
sannolikt flyttar till nya lokaler.

Det blir i gamla tingshuset
bakom biblioteket i Skara.

Text: Mikael E
Källa: SKB, 28 oktober, 2016