Antalet sjukskrivna minskar i Karlsborg

Karlsborg har flest sjukskrivna
kommunanställda i Skaraborg.

Det visar statistik från december 2015.
och nu har situationen förbättrats i kommunen.

Karlsborgs kommun ska fortsätta arbetet
med att minska sjukskrivningarna.

Antalet sjukskrivna har minskat med 30 procent.
Det säger Inga-Lill Lundgren som är personalchef.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 16 november, 2016