https://www.mynewsdesk.com/se/msb/images/hesa-fredrik-punkt-jpg-2440610

På bilden ses en högtalare som larmet Hesa Fredrik låter från.

Idag testas Hesa Fredrik

Idag måndagen den 4 december
klockan 15 testas larmet Hesa Fredrik.

Larmet testat 4 gånger varje år för att kontrollera
så det fungerar och låter som det ska.
Testet av larmet är alltid klockan 15 första måndagen
i mars och juni samt september och december.

Larmet låter för att varna personer
vid stora olyckor och allvarliga händelser.
Så som vid bland annat krig.

Larmet som låter idag måndag 4 december
klockan 15 är bara ett test och inget riktigt larm.
Larmet kommer att höras överallt i hela Sverige.

När larmet låter vid andra tillfällen ska alla
personer gå in och stänga fönster och dörrar.
För att sen lyssna på det viktiga meddelandet.

Meddelandet finns att höra på radiokanalen
Sveriges Radio P4 samt på tv nyheterna.
Det går även att ringa telefonnumret 113 13
för att höra meddelandet eller läsa det på text tv.

Klicka här för att höra hur larmet Hesa Fredrik låter.

Text: Hanna
Bild: MSB