Utbilda dig till lärare i Skövde

Högskolan i Skövde får en lärarutbildning
för grundskolans årskurs fyra till sex

Det är Borås högskola som kommer
ha utbildningen i Skövde.
Det finns en stor efterfrågan av lärare.

Borås har även en utbildning i Skövde
för att bli förskollärare.

En utbildning med inriktning mot förskoleklass
samt grundskolans årskurs ett till tre kommer att finnas.

Text: Caroline
Källa: SN, 17 september, 2019