Dyrt år för S/S Trafik i Hjo

Det blev ett dyrt jubileumsår för
S/S Trafiks vänner i Hjo i år.

År 2017 firade ångbåten S/S Trafik 125 år.

Föreningen som har ägt båten i 45 år fick ett jobbigt år.
På grund av lågt vattenstånd och muddring i hamnen
kunde inte några turer göras med fullt antal passagerare.

Förlusten för föreningen blev 360 000 kronor
då ångbåten inte användes mycket i somras.

Ängbåten kan ha 150 passagerare
och gör cirka 30 turer varje år.

Föreningen har 600 medlemmar
och 30 av dom arbetar på ångbåten.

Text: Tomi