Nya tågstationer utreds

Politikern Egon Frid från Vara vill att det ska byggas
en tågstation mellan Skövde och Töreboda.

Västtågsutredningen har föreslagit att 13 nya
tågstationer ska öppnas i Västra Götaland.
Fler stationer kan öka antalet resande.

Politikerna är inte eniga i denna fråga.
En del vill ha fler stationer
och andra vill ha färre.
Orsaken till att de är oeniga är att det
anses öka restiden och kostar mycket pengar.

Några nya stationer som föreslagits är bland annat
Moholm och Södra Ryd samt Tidan.

Text: Toni Alajärvi
Källa: VB, 16 maj, 2017