Förslag på idrottshall i Tidaholm

Två nya idrottshallar vid nya Rosenbergsskolan.
Det förslaget var kultur- och fritidsnämnden
överens om säger ordförande Bengt Karlsson.

En ny idrottshall ger mer plats för
idrottsföreningars verksamheter.
Tidaholms Gymnastiksällskap vill få en egen hall.

Förslaget innebär två nya idrottshallar
på Rosenbergsområdet.

Den ena delen är för Gymnastiksällskapets verksamhet.
Den delen ska kunna användas i andra sammanhang
som större event och det kan ge en del intäkter.

Text: Urban
Källa: VB, 26 maj, 2017