Utgrävningar i Varnhem blir film

Västergötlands museum har gjort utgrävningar
vid kyrkoruinen i Varnhem.
Utgrävningarna har
haft sensationella fynd.

Filmerna från utgrävningarna ska långfilm .

En nyckelperson i den filmiska berättelsen är kvinnan Kata.
Hon bodde på storgården i Varnhem i början av 1000-talet.
Arkeologerna har funnit hennes grav.
Tack vare runristningen på gravstenen vet man namnet.

Många olika forskare och experter medverkar i filmen.
Bland annat är historieprofessorn Dick Harrison med.

Text: Mikael E
Källa: SKB, 17 juni, 2016