Ärende om containermack upp i domstol

Planerna på en containermack nära Torsöbron lever fortfarande.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till
mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
Överklagan gjordes av markägaren och
kommunalrådet Johan Abrahamsson.

Det är företaget Smart Energy Sweden försäljnings AB
som ansöker om att bygga en mack på området.

Företaget ansökte om undantagtillstånd från
Vänerns strandskydd hos MTG:s miljö- och byggnadsförvaltning.

Länsstyrelsen säger att på området finns en fornlämning.

Nu har Länsstyrelsens beslut överklagats av markägaren
till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Han skriver i sitt överklagande att macken inte
är lämplig att ha i det området som Länsstyrelsen anser.
Abrahamsson tror att fornlämningen ligger längre bort.

Text: Oskar
Källa: MT, 8 november, 2016