Retro Nossebro blir PR-film för Leader

Essunga kommuns retroprojekt är ett av de sex
mest framgångsrika projekten hos
Leader västra Skaraborg de senaste sju åren.

I projektet har man lyckats öka
samverkan mellan näringsliv och kommun.

Leader västra Skaraborg har hittat det som är
unikt för Nossebro och lyft fram det.

Projektet har skapat ökad intresse för orten
samt sysselsättning och inflyttning.

Sammanlagt har Leader västra Skaraborg
börjat på 140 olika projekt under bidragsperioden.
6 av dem får en egen film.

Filmen är producerat av filmföretaget Ifocus för Leader
och kommer att finnas på YouTube och Leaders hemsida.

Text: Edward
Källa: NLT 2013-09-04